Hvad er forskellen mellem komplementær distribution og fri variation?

I lingvistik, supplerende distribution , adskilt fra kontrastfordeling og fri variation , er forholdet mellem to forskellige elementer af samme art, hvor det ene element findes i et sæt miljøer, og det andet element findes i en ikke krydsende ( supplerende ) sæt miljøer.

.

I betragtning af dette, hvad betyder komplementær distribution i lingvistik?

Supplerende distribution . Definition : Supplerende distribution er det gensidigt eksklusive forhold mellem to fonetisk lignende segmenter. Det eksisterer, når et segment forekommer i et miljø, hvor det andet segment aldrig forekommer.Desuden, hvad er komplementær distribution med eksempler?Aspirerede og uspirerede allofoner er en eksempel af supplerende distribution : hvor den ene (f.eks. den opsugede p) forekommer, kan den anden ikke forekomme. Aspireret [aspireret p], som du kan se i dette eksempel , forekommer kun i begyndelsen af ​​ord.På samme måde spørger folk, hvad betyder fri variation?

Fri variation er det udskiftelige forhold mellem to telefoner, hvor telefonerne kan erstatte hinanden i det samme miljø uden at forårsage en ændring i betyder . Diskussion: Gratis variation kan forekomme mellem allofoner eller fonemer.Er allofoner i komplementær distribution?

Varianterne inden for en fonem kategori kaldes allofoner . Allofoner vises normalt i supplerende distribution , det vil sige en given allofon af en fonem vises i det ene forudsigelige miljø, men det andet allofoner af det fonem vises aldrig i det miljø.

Relaterede spørgsmål svar

Hvordan ved du, om fonemer er i supplerende distribution?

  1. Komplementær fordeling indikerer, at to grundlæggende lyde ikke er uafhængige FONEMER, men konditionerede varianter af det samme fonem, af den samme minimalt særprægede lyd.
  2. Lyde er i komplementær fordeling, når den ene forekommer under tilstand A, men aldrig B, mens den anden forekommer under tilstand B, men aldrig A.

Er et brev et fonem?

Hver lyd, som du hører i et ord, er en Fonem . Det er den mindste lydenhed, der udgør et komplet ord. Dette er ikke at forveksle med brev sig selv; Fonemer er kun lydene lavet. Det er vigtigt at forstå det Fonemer kan være lavet af mere end en brev .

Hvad er allophones på engelsk?

allofon . navneord. Lingvistik En forudsigelig fonetisk variant af en fonem . For eksempel er den opsugede t af toppen, den uaspirerede t af stop og tt (udtalt som en flap) af dejen allofoner af Engelsk fonem / t /. eller Allofon Canadisk En person, hvis modersmål er andet end fransk eller engelsk . Forklareren

Opstår minimale par i komplementær distribution?

For eksempel på engelsk lyde [p] og [b] kan begge forekomme ord-oprindeligt, som i ordene pat og bat ( Minimale par ), som er forskellige morfemer. Derfor er [tʰ] og [t] ikke på engelsk på engelsk kontrastfordeling men i supplerende distribution . Forklareren

Hvad er allofoniske regler?

Vi fokuserer på erhvervelse af såkaldte allofoniske regler , der introducerer fonetiske varianter af fonemer. For eksempel har engelsk en allofonisk regel der nasaliserer vokaler før nasale konsonanter: fonemet / æ / realiseres som mundtligt i mad [mæd] men som nasalt i mennesket æ [m æ & tilde; n]. Pundit

Hvordan finder du minimale par?

TIL minimalt par er en par af ord med kun en fonemisk forskel. For at afgøre, om en par af ord er en minimalt par eller ej, du skal vide, hvilke lyde der udgør ordet, og du skal ignorere ordets stavemåde. Hvis du er engelsk som modersmål, kan du Find dette let. Pundit

Hvad er en fonetisk opgørelse?

Fonetisk opgørelse . > En oversigt over de LYDE et barn kan lave. > Uafhængig af voksenlydene. > Lyden skal forekomme 3 gange i en prøve på 100 ord og 2 gange i en prøve på 50 ord, der skal tælles. Pundit

Hvad er leksikal variation?

LEXIKAL VARIATION LINGUISTIC. LEXIKAL VARIATION • TIL leksikal variation er at bruge et sprogligt element i stedet for andet uden at foretage ændringer i betydningen af ​​ord eller sætninger. Pundit

Er fri variation forudsigelig?

Zsiga: Lyde der er i fri variation forekommer i samme sammenhæng og er således ikke forudsigelig , men forskellen mellem de to lyde ændrer ikke et ord til et andet. Pundit

Hvad er fonologisk variation?

Sprog er et system, der kortlægger betydninger til former, men kortlægningen er ikke altid en-til-en. Fonologisk variation er en situation, hvor valget mellem udtryk er fonologisk betinget, undertiden statistisk, undertiden kategorisk. Lærer

Hvad er en allofonisk variation?

Allofonisk variation på engelske konsonanter. Allofonisk regler. udtrykke kontekstafhængig variation i den smalle fonetiske transkription forbundet med en fonetisk enhed. Samme ord kan have en anden udtale. i forskellige stilarter (f.eks. forsigtig vs. Lærer

Hvad er lydvariation?

I lingvistik, gratis variation er fænomenet to (eller flere) lyde eller formularer, der vises i det samme miljø uden ændring i betydning og uden at blive betragtet som forkerte af modersmålstalere. Lærer

Hvad er fonemisk teori?

Ifølge hans teori en tale lyd er en lyd af en bestemt akustisk kvalitet, produceret af taleorganerne. Talelyde, der hører til det samme fonem kan ikke skelne et ord fra et andet, men fonemer skelne et ord fra et andet på samme sprog. Lærer

Hvad er sproglig neutralisering?

Neutralisering kan henvise til: Neutralisering (kemi), en kemisk reaktion, hvor en base og en syre reagerer for at danne et salt. Neutralisering ( lingvistik ), eliminering af visse karakteristiske træk ved fonemer i visse miljøer. Indsættelse af et netværk i en forstærker for at eliminere parasitisk svingning. Anmelder

Hvad er en allofon af et fonem?

Allofoner er lyde, mens en fonem er et sæt af sådanne lyde. Allofoner er normalt relativt ens lyde, der er i gensidig eksklusiv eller komplementær distribution (C.D.). Hvis to lyde er fonetisk ens, og de er i C.D. så kan de antages at være allofoner af det samme fonem . Anmelder

Hvad er fonetisk lighed?

Fonetisk lignende segmenter er to eller flere lyde, som deler fonetisk funktioner og findes ofte som varianter af en enkelt fonologisk enhed på et sprog. Diskussion: Mest fonetisk lignende segmenter støder op til hinanden i et telefonkort og adskiller sig kun lidt i en eller to artikulatoriske træk. Anmelder

Hvad er et eksempel på en allofon?

Eksempler af allofoner En anden eksempel af et fonem er / p / som i ordet 'spin' eller som i ordet 'pin;' det allofon i stift aspireres (får det til at lyde næsten som en 'phi'), mens allofon i 'spin' er det ikke, og lyder som 'pih.' Anmelder

Hvad forårsager komplementær distribution?

Det ' fordeling '(brug i henhold til miljøer) af formularerne an og a er' supplerende 'på grund af tre faktorer: (1) an anvendes, hvis a ikke anvendes; (2) a bruges, hvis en ikke anvendes; (3) begge miljøer tilsammen dækker ethvert legitimt potentielt miljø for ordet. Supporter

Hvad er minimale par på engelsk?

I fonologi, Minimale par er par af ord eller sætninger på et bestemt sprog, talt eller underskrevet, der kun adskiller sig i et fonologisk element, såsom et fonem, toneme eller kroneme, og som har forskellige betydninger. De bruges til at demonstrere, at to telefoner er to separate fonemer på sproget.